Riskli Yapı Tespiti

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Riskli Yapı Tespiti Raporu’na başvurmak için bir kat malikinin ( tapu sahibi ) başvurusu yeterlidir.

Bir kişinin başvurusu ile binanın yıkım kararı alınabilir ve yıkım işlemi gerçekleşir. Ancak binanın yapımı konusunda karar vermek için ise tapu hisseleri oranında 2/3 çoğunluğun uzlaşıp bir müteahhit firma ile Bina Yapım Sözleşmesi’ne imza atmış olması gereklidir. Riskli Yapı Tespiti Raporu’nu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş kuruluşlar hazırlayabilir. Eser Konut Yapı Limited Şirketi 17T1822 belge numarası ile bu konuda yetkilidir. Kentsel Dönüşüm süreci başladığında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde riskli olduğu tespit edilen yapıların Riskli Yapı Tespiti Rapor’u ilgili belediye’ye gönderilir. Raporun onaylanmasının ardından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir ve en kısa sürede kat maliklerine tebligat yapılır. Tüm maliklere tebligatların ulaşmasının ardından 15 günlük itiraz süreci başlar.

Ancak itiraz sonucunda yeniden incelenen rapor olduğu gibi onaylanır ve sonuç olarak 60 günlük tahliye süreci başlar. Bu süreç sonunda tahliye edilmeyen yapıların elektrik , doğalgaz ve su bağlantılarını kesme hakkı doğar ancak yine sonuç alınamaz ise kolluk kuvvetleri yardımıyla tahliye süreci gerçekleştirilir ve ilgili yapı yıkılır.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında İstanbul’da Riskli Yapıların Tespiti için Yetki verilen Kuruluşlar:

https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6306&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16849&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

loader