Kentsel Dönüşüm Avantajları

Özellikle İstanbul , İzmir , Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerimizdeki çarpık kentleşme ve plansız büyüme sonucu kentlerimiz olası bir depremde büyük bir felaketin eşiğine gelebilir. Bu durumun başlıca sorumluları kaçak yapılaşma, eksik imalatlar , projesine uygun olmayan imalatlar,  ve standart dışı yapı malzemesi kullanımıdır.

1999 depreminden sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliği ile beraber hazır beton dökülmesi zorunlu hale getirilmiş yapı denetim firmaları işe dahil edilmiştir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde artık riskli yapıları yeniden projelendirip çağdaş mimari anlayışa uygun şekilde yeniden inşa edilmesinin önü açılmıştır. Kentsel Dönüşüm’ün en büyük avantajı olarak depreme dayanıklı bir yapı sahibi olmak görülebilir.

Ayrıca normalde bir inşaat yapılırken ödenmesi gereken vergi ve harçlardan muaf olunması en büyük avantajlardan birisidir. Bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşa yapılan geri ödemesiz kira yardımı ödemesi kentsel dönüşümün en büyük avantajlarından birisidir. Bunun dışında anlaşmalı bankalardan 2 yıl geri ödemesiz ve faiz destekli ve uygun faizli avantajlı kredi alma imkanına sahip olunması kentsel dönüşümün en önemli avantajlarından biridir. Yeni yapılan yapıda can güvenliğinizin sağlanmasının yanı sıra yeni dairenizin değer artışını da göz önünde bulundurursanız ekonomik açıdan da kentsel dönüşümün çok avantajlı olduğunu görebilirsiniz.

loader