“Kentsel Dönüşüm”

Kentsel Dönüşüm süreci başladığında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde riskli olduğu tespit edilen yapıların Riskli Yapı Tespiti Rapor’u ilgili belediye’ye gönderilir. Raporun onaylanmasının ardından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir ve en kısa sürede kat maliklerine tebligat yapılır. Tüm maliklere tebligatların ulaşmasının ardından 15 günlük itiraz süreci başlar. Ancak yapılan itirazlar genelde reddedilir ve sonuç olarak 60 günlük tahliye süreci başlar. Bu süreç sonunda tahliye edilmeyen yapıların elektrik , doğalgaz ve su bağlantılarını kesme hakkı doğar ancak yine sonuç alınamaz ise kolluk kuvvetleri yardımıyla tahliye süreci gerçekleştirilir ve ilgili yapı yıkılır.