Kentsel Dönüşüm

Eser Yapı Riskli Yapı Tespiti Raporu’nu hazırladıktan sonra İnşaat Yapım Sözleşmesi ve Teknik Şartnamesi ile beraber yeni yapının projelerini hazırlar ve yapının anahtar teslimini yapar.

Binanın teknik işlemler sonrası Riskli Yapı Tespiti Raporu hazırlanır. Yeni yapılacak bina için İnşaat Yapım Sözleşmesi ve Teknik Şartnamesi ile beraber yeni yapılacak binanın Projesi hazırlanır. İsteyen kat malikleri 6306 sayılı kanunla oluşturulan faiz destekli banka kredilerden yararlanabilir ve yeni kanun ve yönetmeliklere uygun ve depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş yeni binanızın anahtar teslimi yapılır.